Bố cục màu

Học vẽ-luyện thi khối H: Bố cục tự do là một dạng bố cục nằm trong môn học bố cục màu. Bố cục tự do có nhiều cách sắp xếp bố cục khác nhau, cũng có thể coi như là một bài toán có nhiều phương pháp giải. ...

0976984729