Bài hình họa người của sinh viên năm nhất ĐHMTCN

Đây là những bài hình họa tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Cách vẽ người

Những phác họa thường được vẽ nhanh, có sửa chữa, gọt đẽo hình, rút ngắn bố cục... Các phác họa không có vẻ "trọn vẹn" mà dường như chỉ là hình ảnh hoặc các nét vẽ trình bày toàn bộ ý tưởng chung nhất của tác ...

0976984729