Triễn lãm điêu khắc thứ X - HCM

Triễn lãm điêu khắc thứ X - HCM. Triển lãm truyền thống lần x khoa điêu khắc-mỹ thuật HCM. Triển lãm gồm 46 tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau (đá, gỗ, gốm, kim loại…) của 30 tác giả, hiện là sinh viên, cựu sinh viên khoa Điêu ...

0976984729