Tranh khắc bản là gì ?

Như thế nào được gọi là tranh khắc bản ? và tranh khắc bản được làm như thế nào ? bằng chất liệu gì ...v...v. Mời các bạn tham khảo tài liệu sau đây , tài liệu này được trung tâm mỹ thuật ms sưu tập dành cho các bạn học sinh , ...

0976984729