Tín hiệu hình ảnh trong thiết kế chữ

Tín hiệu hình ảnh trong thiết kế chữ. Từ trước đến nay chúng ta vẫn có thói quen xem chữ dưới góc độ của chữ nghĩa. Qúa trình này xảy ra khi chúng ta giao tiếp thông tin như sau. Đầu tiên khi một người muốn truyền đạt thông tin ( ...

0976984729