Chân dung bạn bè của Phạm Viết Hồng Lam

Năm 2016, Phạm Viết Hồng Lam đã tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tròn 40 năm (1906-2016); và gần như trọn cả sự nghiệp làm thầy tại Trường Sư phạm Nhạc Họa Trung ương.

0976984729