Học vẽ - Tĩnh Vật

Học vẽ - Tĩnh Vật. Phần lớn tranh tĩnh vật là sự ca tụng những lạc thú của việc ăn uống, rượu trà, cái vẻ rực rỡ của vàng, của bạc, châu báu, lụa là, suy cho cùng có lẽ chỉ là biểu thị lòng kính sợ rất con người khi phải ...

0976984729