Ai cập cổ đại 1

Ai cập cổ đại 1. Thời kỳ chúng ta thường coi là thời Ai cập cổ đại cũng là thời kỳ mà các pharaong trị vì Ai Cập, tức là từ 3000 năm trước công nguyên . Nhưng trước thời các pharaong thì ai đã sống trên đất Ai Cập ? vào sơ kỳ ...

0976984729