Danh họa thế giới Malevich

Danh họa thế giới Malevich sinh ngày 23-2-1878 tại Kiev. Năm 1896-1904 gia đình Malevich chuyển đến Kurk làm ở đường sắt về nghề dự án . năm 1904 Malevich đến Matxcova thăm xưởng của Fyodor Renberg. Năm 1905 triển lãm lần đầu tiên ở Matxcova.

0976984729