Danh họa thế giới Bacon

Danh họa thế giới Bacon, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1909 tại Dublin nước Anh, hậu duệ của nhà triết học nổi tiếng Bacon thế kỷ 16- 17. Năm 1926 : mười bẩy tuổi Bacon phải bỏ nhà đi do mâu thuẫn với gia đình. Năm 1928 : Tới Berlin và Paris, ...

0976984729