Các bước vẽ chân dung

Bên cạnh việc quan sát, nhận xét là sắp xếp bố cục hình vẽ trên giấy. Trong quá trình tiến hành bài vẽ cần kế thừa cách vẽ từ các bài vẽ trước và việc sử dụng que đo, dây dọi để kiểm tra, hỗ trợ cho mắt nhìn là cực kì ...

Làm thế nào để vẽ chân dung

Cách vẽ chân dung có nhiều cách,sau đây là một trong số các cách vẽ chân dung cơ bản và hiệu quả. Cuốn sách hướng dẫn vẽ chi tiết từ ngũ quan, đến hướng nghiêng của hộp sọ khi vẽ chân dung, và cách thể hiện tóc nhân vật. Sách ...

0976984729