Bài thi BCM vào Viện ĐH Mở đạt điểm cao

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp của Viện Đại Học Mở: Về chuyên môn, đào tạo Hoạ sĩ Mỹ thuật Công nghiệp theo diện rộng, được trang bị có hệ thống các kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật; có ...

0976984729