65 năm thành lập trường ĐHMTCN

Học vẽ - 65 năm thành lập trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp.với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực mỹ thuật ứng dụng đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong ngành mỹ thuật tại Việt Nam.

0976984729