Nghệ thuật sắp đặt trong poster quảng cáo

Nghệ thuật sắp đặt được áp dụng trong các poster quảng cáo bằng nhiều cách khác nhau như sử dụng hình ảnh thật, xây dựng concept hình ảnh, ứng dụng nghệ thuật chữ (typography)…

Pantone – “Sắc điển” trong Thiết kế

Trong lĩnh vực thiết kế đồ họa nói riêng, mối quan tâm của hầu hết các graphic designer sẽ nằm ở màu sắc hiển thị trên các chất liệu in ấn, đặc biệt là chất liệu giấy.

0976984729