Chủ đầu tư (Bên A) : Ông Phan Văn Hiệu

Bên nhận thầu (Bên B): Ông Trần Thái Quân - ĐT: 09 7698 4729

Nội dung hợp đồng: Bên A giao cho bên B thiết kế, thi công hoàn chỉnh phần nội thất P1707b - Tòa nhà 88 láng hạ

Bản vẽ kỹ thuật chi tiết nội thất - Cad

Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu1

 

Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu2Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu3

Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu4Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu5Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu6Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu7Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu8Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu9Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu10Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu11Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu12Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu13

Bản vẽ phối cảnh 3D

Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu14Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu15Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu16Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu17Thiết kế thi công nội thất chung cư - Anh Hiệu19

0976984729