Diễn họa kiến trúc đen trắng

Có nhiều cách để diễn họa một bài vẽ đồ án kiến trúc, nhưng thông thường có hai cách cơ bản: thể hiện bằng đường nét và thể hiện bằng màu. Thể hiện bằng bản vẽ màu sắc chỉ sử dụng trong giai đoạn thiết kế sơ bộ. Có hai phương pháp:

+ Phương pháp tô đậm nhạt
+ Phương pháp tô màu
Thể hiện bản vẽ kiến trúc bằng phương pháp tô đậm nhạt (đen trắng) diễn tả sáng tối giúp người xem nhận rõ hình khối của công trình. Tuy nhiên, một số bản diễn họa bằng màu sắc thì dễ gợi ra những cảnh thực, vật thực mà họ từng biết đến hơn.

dien hoa kien truc den trang 1

dien hoa kien truc den trang 3

 

dien hoa kien truc den trang 5

dien hoa kien truc den trang 6

dien hoa kien truc den trang 7

dien hoa kien truc den trang 8

dien hoa kien truc den trang 9

dien hoa kien truc den trang 10

dien hoa kien truc den trang 11

dien hoa kien truc den trang 12

dien hoa kien truc den trang 13

dien hoa kien truc den trang 14

dien hoa kien truc den trang 15

dien hoa kien truc den trang 16

dien hoa kien truc den trang 17

dien hoa kien truc den trang 18

dien hoa kien truc den trang 19

dien hoa kien truc den trang 20

dien hoa kien truc den trang 21

dien hoa kien truc den trang 22

dien hoa kien truc den trang 23

>>> Diễn họa kiến trúc đen trắng (phần 2)

0976984729