Vẽ chân dung sưu tầm 2

Vẽ chân dung sưu tầm 2.Vẽ chân dung theo phương pháp tả thực đã có truyền thống lâu đời, xác định được vị trí và vai trò trong nghệ thuật hội họa bởi nó áp dụng được tâm tư, tình cảm của quảng đại quần chúng nhân dân. Một ...

Phác họa nhân vật

Phác họa nhân vật. Điều mà tôi luôn luôn suy nghĩ đó là việc định nghĩa phác họa là gì ? và ý nghĩa thật sự của nó, là cái vẻ đẹp bên ngoài là sự ca tụng việc mô tả sự vật mà ông trời ban tặng hay là sự múa may linh động ...

0976984729