Vẽ tranh phong cảnh bằng phấn tiên

Phấn màu vừa có thể dùng để phác họa, vừa để tạo một loại tranh riêng, độc đáo. Tranh phấn tiên thường có vẻ mơ màng, nhưng ta cũng có thể tạo nét táo bạo, tương phản mạnh như trong thí dụ sau: Đây là một cách vẽ phóng bút, ...

0976984729