Dạy vẽ mỹ thuật hiện nay có gì khác?

. Các lớp dạy vẽ mỹ thuật cho các em cấp trung học phổ thông ôn thi vào các trường mỹ thuật: Đây là một khoảng trống và là vấn đề rất lớn đối với các em bởi vì đã có thông tin là sẽ được học mỹ thuật tại cấp học này ...

0976984729