Học vẽ có khó không ?

Khi bạn đang muốn học để thi ngành năng khiếu và học để thỏa mãn niềm đam mê của mình về nghệ thuật thì chắc chắn sẽ có câu hỏi trên. Học vẽ giống và không giống với học văn hóa ở chỗ nào? - Giống ở chỗ: Bạn phải ...

0976984729