Tỷ lệ cơ thể nâng cao trong giải phẫu người

Tỷ lệ nam và nữ quá khác nhau đến nỗi ngay cả khung xương (hoặc một phần nào đó của nó) cũng có thể tiết lộ giới tính. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trên trục thẳng đứng không thực sự có khác biệt: các khớp nối không di chuyển lên ...

Bố cục tranh sơn thủy

Còn nước trong tranh có khi là khe suối trên núi hay là một khoảng thác ghềnh, một khúc sông nước mênh mong tùy theo bố cục chung của bức tranh. Dưới đây là ba bố cục chính của tranh sơn thủy

Họa phẩm “Hai ngôi cung và Thánh Dominico, vòm” (1300)

Khám thờ được Duccio vẽ theo kỹ thuật trứng tempera. Tường là nơi diễn tả nghệ thuật thời Trung cổ, sau đó tới da thú, gỗ. Vật liệu cây gỗ vừa dễ kiếm, gọt đẽo, tác phẩm điêu khắc, tượng hay cả kiến trúc.

 Làm rõ các hình sậm âm bản trong vẽ ký họa

Phong cảnh, tĩnh vật hay nhân vật, cũng áp dụng những quy tắc chung. Bức vẽ này giống như hai bức trước. Các hình dạng âm bản đậm, được lựa chọn cẩn thận, lần này chân nhân vật trở thành tâm điểm.

0976984729