Giấy - Vật liệu vẽ

Vân giấy là một trong những yếu tố phân chia trình độ giấy cũng như chất lượng. Vân giấy, hay bề mặt texture của giấy sẽ đem đến những thay đổi lớn cho bức tranh của bạn. Thông thường giấy có 3 loại vân Cold pressed, Hot pressed và ...

 Hình khối trong kiến trúc (Phần 1)

Việc chuyển đổi từ hình dạng của diện phẳng sang hình thức của khối nằm trong phạm vi của phần sẽ nhắc tới tiếp theo. Bề mặt trước hết đề cập tới bất cứ hình hai chiều nào, ví dụ như hình phẳng. Khái niệm đó cũng đề ...

Bố cục bề mặt trong TK đồ gỗ và nội thất

Sự phân chia diện phẳng thể hiện qua sự bố trí bên ngoài đồ gỗ, ví dụ như cửa, ngăn kéo hoặc thể hiện ở các đồ gỗ lắp ráp qua sự phân chia giữa phần trên và phần dưới, hoặc ở mặt giữa và mặt bên. Sự bố cục bề mặt ...

Điêu khắc trên phù điêu

Điêu khắc phù điêu – bắt nguồn từ chữ rilevare trong tiếng Italy, nghĩa là “nâng lên” – tạo ra những hình dạng nổi lên nhưng không hoàn toàn tách khỏi một bề mặt. Phù điêu trang trí là một phần để tạo nên vật thể hay công ...

Bề mặt lõm trong điêu khắc và kiến trúc

Các hốc hõm trên tảng đá hoặc thậm chí các lỗ thủng đã được hiểu như những khoảng hở, có nghĩa như một không gian trống rỗng nằm giữa các khối rắn, và không gian này tiếp nhận một bề mặt viền rìa cho mình. Các khoảng hở là ...

0976984729