Các tôn giáo trên thế giới phần 1

Các tôn giáo trên thế giới phần 1. Từ khi xã hội loài người xuất hiện và phát triển, Tôn giáo và Tín ngưỡng luôn là người đồng hành không bao giờ vắng. Đó là nhu cầu tâm linh của con người đồng thời cũng là một yếu tố không ...

Sách hội họa Nga phần 2

Sách hội họa Nga phần 2. Những độc giả từ U60 trở lên, đặc biệt là những người từng du học tại Liên Xô, hẳn đã được biết qua sách vở và truyền thông chính thống sự tán dương các hoạ sĩ Nga Bryullov, Ivanov, Repin, Surikov, Perov, ...

Vẽ chân dung sưu tầm 2

Vẽ chân dung sưu tầm 2.Vẽ chân dung theo phương pháp tả thực đã có truyền thống lâu đời, xác định được vị trí và vai trò trong nghệ thuật hội họa bởi nó áp dụng được tâm tư, tình cảm của quảng đại quần chúng nhân dân. Một ...

Hình họa  nước ngoài sưu tầm 3

Hình họa nước ngoài sưu tầm 3. Chất liệu than được sử dụng một cách linh hoạt theo ý đồ của người vẽ nhằm giải quyết một cách hợ lý bố cục , tả chất và gợi không gian. Đặc biệt người vẽ đã ý thức được vai trò và ...

0976984729