Những con người Tây Tạng của Liu Yunsheng

Sinh ra vào cuối năm 1950, Liu Yunsheng đã giành được giải thưởng vàng cho nhiều lần trên màu nước trên thế giới. Kế thừa các kỹ thuật truyền thống và làm những nỗ lực siêng năng trong sáng tạo, Liu Yunsheng có thành tích xuất sắc ...

0976984729